پورتال اداره روابط عمومی اداره کل استان مرکزی
اخبار مهم:
خدمات الکترونیکی
اداره کل  آموزش و پرورش استان مرکزی
جدول خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مردم
ردیف عنوان خدمت  شیوه ارائه  آدرس سایت
1 ثبت نام الکترونیکی دانش اموزان الکترونیکی www.sanaad.medu.ir
2 ثبت نام مدارس شاهد الکترونیکی www.saja.medu.ir
3 ثبت نام آزمون مدارس سمپاد الکترونیکی www.sanaad.medu.ir
4 ثبت نام آزمون مدارس نمونه الکترونیکی www.markazi.natije.ir
5 فیش حقوقی شاغلین الکترونیکی www.fish.medu.ir
6 ارائه پیشنهادات  الکترونیکی www.pishnahad.medu.ir
7 ارتباط با مسئولین الکترونیکی www.modir.medu.ir
8 نظر سنجی الکترونیکی www.markazi.medu.ir
9 اطلاع رسانی الکترونیکی www.markazi.medu.ir
10 ثبت نام در دوره های ضمن خدمت (LTMS) الکترونیکی www.ltms.medu.ir
11 ارتباط با مدیر الکترونیکی www.modir.medu.ir
12 رزرواسیون هتل فرهنگیان الکترونیکی www.reserve.medu.ir
13 نقل و انتقالات فرهنگیان الکترونیکی www.enteghlat.medu./ir
14 صندوق ذخیره فرهنگیان الکترونیکی www.szf.ir
15 پرتال آموزشی مدارس الکترونیکی www.tama.ir و  www.hamgam.medu.ir
16 دریافت تاییدیه تحصیلی الکترونیکی دفاتر پیشخوان
17  دریافت شکایات الکترونیکی www.shekayat.medu.ir
18 جشنواره تولید محتوی الکترونیکی الکترونیکی www.roshd.ir

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه